Solna, Haninge och Stadsmissionens rapport.

Veckan som gått har bland annat bestått av kommunbesök i Solna och Haninge - två kommuner i Stockholmsregionen med brist på bostäder. Många nybyggen är i gång och fler planeras. Kommunrepresentanterna i de båda kommunerna vill se förenklade byggregler och förväntar sig att staten ska komma med sådana förslag. När det gäller hemlösheten arbetar man mest med [...]